* Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam hằng năm (20/10) * Ngày thành lập Website 22/02/2011

1/. Chức năng - Nhiệm vụ chính

Đăng lúc: Chủ nhật - 08/04/2012 23:08 - Người đăng bài viết: Ks. Lê Bảo Quốc

Cơ cấu tổ chức phòng điều dưỡng gồm có 17 người (Trong đó: 01 Trưởng phòng ĐD, 01 Phó phòng ĐD, 13 ĐD viên và 04 hộ lý). Với chức năng và nhiệm vụ chính như sau:
 
- Lập kế hoạch công tác điều dưỡng trong Bệnh Viện
- Tổ chức thực hiện công tác điều dưỡng trong Bệnh Viện
- Xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh chuyên khoa để Giám Đốc phê duyệt
- Đôn đốc, kiểm tra Điều Dưỡng Viên, Kỹ Thuật Viên và Hộ Lý thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn
- Phối hợp với Tổ Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn thực hiện công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong Bệnh Viện
- Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong Bệnh Viện
- Tham gia đào tạo lại cho Điều Dưỡng Viên, huấn luyện Điều Dưỡng mới tuyển vào
- Tổ chức thi tay nghề cho Điều Dưỡng
- Đào tạo học viên điều dưỡng
- Tham gia nghiên cứu khoa học

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


 

Giới thiệu chung

Danh mục khoa, phòng